E drejtë e administrative evropiane – 9 Korrik 2018 – Prof. Dr. E. Çani

Këtu mund të kontrolloni rezultatin paraprak të provimit duke përdorur ID e fletës së përgjigjeve që kishit gjatë zhvillimit të provimit.

Studentët që nuk kanë shënuar ID e tyre tek fleta e pyetjeve duhet të kontaktojnë pedagogët e lëndës.

Për të kontrolluar rezultatin shkruani kodin si më poshtë:

UTFD20180709DAE të ndjekur nga ID e fletës tuaj si p.sh.  000

ID e plotë për shembullin e mësipërm është UTFD20180709DAE000

 

Shkruani në fushën përkatëse më poshtë, ID-në tuaj të plotë she shtypni butonin “Enter” në tastierën tuaj. Nëse nuk ju shfaqet rezultati kontrolloni kodin nëse e keni të saktë dhe shtypni “Enter” përsëri.

 

Nuk u gjet asnjë rezultat!

Rezultatet CleanScore

ID e Testimit :
Roll No :
Student Name :
Fathers Name :
Field 5 :
Field 6 :
Provimi :
D.O.B :
Gender :
Lënda :
Shënim :
Nota :
Pikët :